Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, OKOME 4:11 OKOME KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Nf970496

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OKOME KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

OKOME 4:11

10/18/06 Karaktäristik och bedömning

OKOME KYRKA är belägen centralt i Okome, nordost om Falkenberg. Kyrkan ligger på gränsen mellan öppet odlingslandskap och skogsmark och ingår i Ätradalens riksintresseområde för kulturmiljövården. Pastorsexpeditionen ligger norr om kyrkan och skolan ytterligare en bit norrut. Kyrkogården inhägnas av stenmurar som kantas av trädrader och genombryts av smidesgrindar.

Kyrkan uppfördes i sten på medeltida kyrkplats 1890-91 i nygotisk stil efter ritningar av Göteborgsarkitekten Adrian Crispin Peterson. Kyrkobyggnaden består av ett rektangulärt långhus med polygonalt korparti i öster och torn i väster som kröns av en hög plåttäckt spira....

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson (Göteborgs stift), Hans Bergfast och Kristofer Sjöö (Länsstyrelsen Halland), Charlotte Skeppstedt och Maria Mellgren (Kulturmiljö Halland).