Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, GUNNARPS-ÅGÅRD 1:4 GUNNARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1980-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GUNNARPS KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GUNNARPS-ÅGÅRD 1:4

11/9/06 Karaktäristik och bedömning

GUNNARPS KYRKA ligger väl synlig på en markerad höjd och omges av ett skogslandskap i gränstrakterna mellan Halland, Västergötland och Småland. Pastorsexpeditionen är belägen i sydost och församlingshemmet i norr. Till anläggningen hör en ekonomibyggnad från 1950-talet sydväst om kyrkogården.

Kyrkogården kringgärdas av kallmurade stenmurar av större stenblock, kantade av trädrader utanför murarna, som genombryts av smidesgrindar från 1882. Kyrkogården har i öster en halvrund form. Invid kyrkans nordfasad finns en samling gravstenar från 1600- och 1700-talet.

Den nuvarande kyrkan är uppförd på äldre kyrkplats och har haft två föreg...

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson (Göteborgs stift), Hans Bergfast och Kristofer Sjöö (Länsstyrelsen Halland), Charlotte Skeppstedt och Maria Mellgren (Kulturmiljö Halland).