Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, JÖSSEN 2 HERTINGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

K4943:20

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HERTINGS KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

JÖSSEN 2

12/7/06 Karaktäristik och bedömning

HERTINGS KYRKA ligger på ny kyrkplats i stadsdelen Herting i södra utkanten av Falkenberg, nära Skrea strand. Kyrkotomten är gräsbevuxen och kringgärdas av en låg mur i vitt tegel. Gångar och övriga markpartier är belagda med gatsten i radiell läggning och innergårdens markbeläggning utgörs av dansk sjösten. Norr om kyrkan finns en öppen brunmålad klockstapel. Tuktade vintergröna buskar avtecknar sig mot kyrkans östfasad.

Kyrkan finansierades med insamlade medel och byggdes 1972 efter ritningar av arkitekten Roland Hübel. Kyrkan ingår ett sammanhållet komplex med kyrkorum, sakristia och senare tillbyggd församlingsdel. Kyrkobyggnad...

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson (Göteborgs stift), Hans Bergfast och Kristofer Sjöö (Länsstyrelsen Halland), Charlotte Skeppstedt och Maria Mellgren (Kulturmiljö Halland).