Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, HJULEBERG 2:6 ABILDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2016-9.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ABILDS KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

HJULEBERG 2:6

10/5/06 Karaktäristik och bedömning

ABILDS KYRKA är belägen på en höjdsträckning i utkanten av ortens bebyggelse, öster om Falkenberg. Ett stycke sydöst om Hjulebergs gods, vars ägare länge innehade patronatsrätten till kyrkan. Kyrkan ligger i gränstrakterna mellan skogsbygderna i öster och kustens slättbygd och socknen ingår i Ätradalens riksintresseområde för kulturmiljövården. Kyrkogården inhägnas av kallmurade skalmurar med smidesgrindar, kantade av trädrader. Till kyrkomiljön hör två rödmålade ekonomibyggnader i trä.

Den vitputsade stenkyrkan består av ett rektangulärt långhus med kor i samma bredd med halvrund avslutning åt öster. Långhuset och koret täcks av e...

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson (Göteborgs stift), Hans Bergfast och Kristofer Sjöö (Länsstyrelsen Halland), Charlotte Skeppstedt och Maria Mellgren (Kulturmiljö Halland).