Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tidaholm kn, SUNTAK 20:1 SUNTAKS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. 04/310:24

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SUNTAKS GAMLA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Tidaholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

SUNTAK 20:1

4/13/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Suntaks gamla kyrka ligger i en jordbruksbygd genomskuren av åsryggar, på vilka finns flera fornlämningar. Kyrkan är del av en samlad bymiljö med rester av bebyggelse från tiden innan 1800-talets skifte samt en då uppkommen herrgård. Den nya kyrkan och en gammal skola ligger i motsatt ände av byn. Från tiden med järnvägshållplats finns en stationsbyggnad.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkan ligger på en kulle inom en liten ålderdomlig kyrkogård utan gångar, omgiven av kallmur och trädrad. På kyrkogården finns en liljesten och några få gravvårdar från 1600-1800-tal samt en unggotisk fönsteromfattning.
KULTURHISTORISK KARAKTERI...

Läs mer i eget fönster

Inga-Kajsa Christensson, Skara stift
Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Robin Gullbrandsson, Skara stift

2/14/19 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Suntaks gamla kyrka, uppförd för katolska kyrkans bruk, hör till landets äldsta bevarade byggnader. De bevarade medeltida kyrkorna, såväl den enskilda kyrkan som beståndet i sin helhet, utgör ett unikt källmaterial för kunskapen om historien. Kyrkan hör till en relativt liten grupp stenkyrkor i landet med säkerställd datering till 1100-talets första hälft. Genom sin anslående belägenhet, oförändrade planform och bevarade proportioner framstår den som ett typexempel på en romansk kyrka i de centrala delarna av Götaland. Kyrkan är en välbevarad representant för de välbyggda romanska sandstenkyrkor som fanns i nära anslutning till Väst...

Läs mer i eget fönster

Riksantikvarieämbetet.