Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Svenljunga kn, REDSLARED 2:30 REDSLAREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B 957_064:23

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
REDSLAREDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Svenljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

REDSLARED 2:30

5/19/05 Karaktäristik och bedömning

REDSLAREDS KYRKA ligger på en låg höjd och är väl synlig i det omgivande öppna och småkuperade odlingslandskapet. Strax väster om kyrkoanläggningen ligger sockenstugan från 1700-talet samt en ekonomi-byggnad från år 1920. Kyrkplatsen har åtminstone funnits sedan 1600-talet, men kan enligt vissa källor vara medeltida. Tillsammans med sockenstugan bildar kyrkan en miljö som vittnar om historisk kontinuitet och som är utvärderad som en av Svenljunga kommuns värdefulla kulturmiljöer.

Kyrkogården, som anlades med kallmur strax efter kyrkans omdanande år 1818, har en rektangulär, något konisk form. Trädkransen av lönnar på insidan av m...

Läs mer i eget fönster

Karin Lundberg, Karl-Arne Karlsson och Carina Carlsson från Regionmuseum Västra Götaland, Agnes Kempe och Tomas M Larsson från Länsstyrelsen Västra Götaland, Matilda Dahlquist från Göteborgs stift.