Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, SVÄRDLÅNGEN 8 EPA-HUSEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EPA-HUSEN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med kategoriboende

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

SVÄRDLÅNGEN 8

3/11/05 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Blått

Blått = Fastighet/fastigheter med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen.

Ett av de tidigaste exemplen på loftgångshus i landet. Husen uppfördes med enkelrum för kvinnliga anställda på EPA-varuhusen 1947. "Det här använda laubengangsystemet har i detta fall ej visat några olägenheter. Varje balkong kan betraktas som en trottoar från vilka man går direkt in i sitt rum." Citatet är hämtat från arkitekten Gunnar Jacobsons egen beskrivning av husen i Byggmästaren 1948. De s.k. EPA-husen är välbevarade med en särpräglad och framåtblickande arkitektur med stora arkitektur-, by...

Läs mer i eget fönster

Arkitekturhistoriskt värde
Byggnadshistoriskt värde
Byggnadsteknikhistoriskt värde
Samhällshistoriskt värde
Sällsynthet

Marianne Råberg, Suzanne Lindhagen, Anna-Karin Ericson, Erica Schölin, Martin Lagergren, Anna Arnqvist, Magnus Rönn, Stockholms stadsmuseum.