Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, FONDBERSÅN 1 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

FONDBERSÅN 1

2/18/05 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Ovanlig och välbevarad gruppering av byggnader med framåtblickande arkitektur. Höghuset byggdes ursprungligen som ungdomshotell och i lamellhusen fanns pensionärslägenheter. Inom anläggningen finns även en välbevarad daghemsbyggnad. Anläggningens historia ger även ett samhällshistoriskt värde.

Arkitekturhistoriskt värde
Byggnadshistoriskt värde
Samhällshistoriskt värde

Marianne Råberg, Britt Wisth, Anna-Karin Ericson, Erica Schölin, Anna Arnqvist, Martin Lagergren, Magnus Rönn, Stockholms stadsmuseum.