Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Härnösand kn, UTANÖ 3:55 HEMSÖ FÄSTNING Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HEMSÖ FÄSTNING (akt.)
Västernorrland
Härnösand

Försvarsväsende - Fästning

Försvarsväsende - Fästning

UTANÖ 3:55

6/22/20 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Hemsö fästning är en av Sveriges största och bäst bevarade kustförsvarsanläggningar som uppfördes under kalla kriget och däri ligger också dess främsta kulturhistoriska värde. Hemsön har haft en strategisk betydelse långt tillbaka i tiden och 1916 påbörjades byggandet av fasta befästningar som spärr för inloppet till Ångermanälven. I januari 1918 angavs uppgifterna för Hemsö fästning att trygga svenska flottans förbindelser med örlogsbasen Ramvik, skyddandet av örlogsdepån och i andra hand industriella verk mot förstörelse samt förhindra att förbindelserna mellan arméns delar Norr och Söder Ångermanälven skärs av.

Efter andra vär...

Läs mer i eget fönster

Samhällshistoriskt värde
Upplevelsevärde

Riksantikvarieämbetet.