Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vara kn, IDEN 12 TINGSHUSET I VARA Ny sökning Tillbaka till sökning

13747_Vara_tingshus_SRLN_2007_06_01 057

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TINGSHUSET I VARA (akt.)
Västra Götaland
Vara

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

IDEN 12

9/2/04 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Vara tingshus från 1897, ritat av den i Västergötland verksamme Lars Kellman, är ett välbevarat exempel på en offentlig byggnad i en påkostad träarkitekturstil. Såväl väntsalen som tingssalen samt tingshusets exteriör med stallbyggnaden är ovanligt väl bibehållna vad gäller både material och färgsättning. Tingshuset har ett samhälls- och socialhistoriskt värde för orten Vara och speglar det nya järnvägssamhällets betydelse som centralort för den omkringliggande bygden.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Västra Götaland, 2004-09-02. Dnr 432-64105-2001

Arkitektoniskt värde
Arkitekturhistoriskt värde
Autenticitet, äkthet
Samhällshistoriskt värde
Socialhistoriskt värde

Se beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Västra Götaland, 2004-09-02. Dnr 432-64105-2001