Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lidingö kn, LIDINGÖ 5:58 M.FL. RADHUSEN I KVARTERET CANADA (CANADAHUSEN) Ny sökning Tillbaka till sökning

IMG_1288.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RADHUSEN I KVARTERET CANADA (CANADAHUSEN) (akt.)
Stockholm
Lidingö

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

LIDINGÖ 5:58

LIDINGÖ 5:57

LIDINGÖ 5:56

LIDINGÖ 5:55

LIDINGÖ 5:54

LIDINGÖ 5:41

LIDINGÖ 5:40

LIDINGÖ 5:39

LIDINGÖ 5:38

LIDINGÖ 5:37

LIDINGÖ 5:36

LIDINGÖ 5:35

LIDINGÖ 5:34

LIDINGÖ 5:33

LIDINGÖ 5:32

LIDINGÖ 5:31

LIDINGÖ 5:30

LIDINGÖ 5:29

LIDINGÖ 5:28

LIDINGÖ 5:27

LIDINGÖ 5:26

LIDINGÖ 5:25

LIDINGÖ 5:24

LIDINGÖ 5:23

LIDINGÖ 5:22

LIDINGÖ 5:21

6/23/08 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grunden till Canadahusens kulturhistoriska värde är det faktum att de är landets första radhus i en villastad och på så sätt epokbildande för en av 1900-talets vanligaste boendeformer i Sverige. Som landets första exempel på företeelsen är radhusen unika och det arkitekturhistoriska och byggnadshistoriska värdet är stort.

Av särskilt intresse är att de är uppförda på Lidingö som torde ha ett av landets ur kulturhistorisk synpunkt mest intressanta radhusbestånd. Här finns ett antal
radhusområden av mycket hög arkitektonisk kvalitet från olika årtionden.

Canadahusen har en stark koppling till AB Lidingö Villastad eftersom de uppför...

Läs mer i eget fönster

Arkitektoniskt värde
Arkitekturhistoriskt värde
Autenticitet, äkthet
Byggnadshistoriskt värde
Dokumentvärde
Miljöskapande värde
Representativitet
Samhällshistoriskt värde
Socialhistoriskt värde
Upplevelsevärde

Värderingen ingår i en Antikvarisk förundersökning över "Brädgården, Båtbyggaren, Canada". Förundersökningen är utförd av Martin Lagergren för Restaurator, beställd av Lidingö Stad.

Förundersökningen i sin helhet hittas under bilagor.