Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eksjö kn, BANKEN 1 M.FL. STORA TORGET I EKSJÖ Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORA TORGET I EKSJÖ (akt.)
Jönköping
Eksjö

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Stadsrum - Torg

Offentlig förvaltning - Rådhus

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Stadsrum - Torg

Offentlig förvaltning - Rådhus

RÅDHUSET 1

BORGEN 4

BORGEN 1

BANKEN 1

9/28/99 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Torgmiljön med den omgivande bebyggelsen är exteriört välbevarad och har undgått den omvandling som skett i många städer sedan 1950-talet. Stora Torget speglar därför väl det tidiga 1900-talets stadstorg. Torget har en representativ funktion i staden och har fungerat som paradtorg för stadens regementen. Torget utgör en naturlig gräns mellan två av stadens utbyggnadsepoker […] Av utredningen framgår också att ingen av de berörda fastigheterna i sig själv är så välbevarad att en byggnadsminnesförklaring kan vara aktuell. Det kulturhistoriska värdet ligger i helhetsmiljön och torgets karaktär.

Autenticitet, äkthet
Miljöskapande värde
Representativitet

Länsstyrelsen Jönköpings län