Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örebro kn, ERIKSBERG 1 ADOLFSBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4. exteriör kyrkans södra fasad, tillbyggnad till vänster.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ADOLFBERGS KYRKA (akt.), ADOLFSBERGS KYRKA (akt.)
Örebro
Örebro

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

ERIKSBERG 1

7/2/07 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Adolfsbergs kyrkan ligger i stadsdelen Adolfsberg, några km söder om Örebro centrum. Kyrkan är belägen i Eriksbergsparken vid vägen Glomman och är granne med Ekeskolan.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkan är belägen på en gräsbevuxen kulle med enstaka, stora ädellövträd terrasserad med en låg naturstensmur. På platsen har det tidigare legat en gård, Eriksbergsgården, som revs 1968 för att ge plats för Adolfsbergskyrkan.
Från parkeringen, som är placerad öster om kyrkan, leder en asfalterad bred svängd gång upp till kyrkan och den stora asfalterade planen framför. I mitten av den runda planen finns en gräsrundel m...

Läs mer i eget fönster

Anneli Borg, Strängnäs stift 2003, Örebro läns museum 2007, Lotta Erikson, Strängnäs stift 2003, Estrid Esbjörnson, Örebro läns museum 2007