Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Umeå kn, SKOGSMUSEN 1 MARIAKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Mariakyrkan Umeå ingång.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARIAKYRKAN (akt.)
Västerbotten
Umeå

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

SKOGSMUSEN 1

9/7/11 Karaktäristik och bedömning

Mariakyrkan är yngst av länets kulturminnesskyddade kyrkor. Den representerar det tidiga 1980-talets modernistiska kyrkobyggande i såväl gestaltning som idémässig målsättning. Den är utformad som en typisk stadsdelskyrka med placering vid ett torg och med lokaler för både gudstjänstfirande och vardagsgemenskap. Arkitektens uppdrag var att skapa ett kommunikativt kyrkorum och en mångfunktionell och flexibel kyrkoanläggning med integrerade arbetsrum, samkvämsrum, hobby- och lekrum. Till kyrkans kvaliteter och kulturhistoriska värden hör bland annat helhetssynen vid utformningen av exteriör och interiör, den tidsanpassade planlösningen...

Läs mer i eget fönster

Ansvar karaktäristik och bedömning: Annika Lindberg, Historiska Hus AB och Andreas Grahn, Länsstyrelsen Västerbotten. Texten fastställd i feb 2012.
Rapport: Annika Lindberg