Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norsjö kn, PETIKNÄS 6:1 PETIKNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Petiknäskapell exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
PETIKNÄS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Norsjö

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

PETIKNÄS 6:1

8/23/11 Karaktäristik och bedömning

Petiknäs kapell, som ursprungligen var gravkapell med klockstapel i Bastuträsk, har efter utbyggnad 1940, flyttning 1955, samt ombyggnad av fönster och tillbyggnad av församlingsdel 1955–58 ett begränsat kulturhistoriskt värde. Förlängningen av kyrkorummet gjorde att tornet idag upplevs som oproportionerligt lågt, medan tillbyggnaden med församlingsdel kan upplevas som ett för byggnadens karaktär okänsligt tillägg. Kombinationen kyrksal och församlingsdel låg visserligen i tiden under småkyrkorörelsens 1950-tal, men ska i detta fall snarare ses som en lågkyrklig tradition från länets många bönhus, där denna praktiska kombination var...

Läs mer i eget fönster

Ansvar karaktäristik och bedömning: Annika Lindberg, Historiska Hus AB och Andreas Grahn, Länsstyrelsen Västerbotten. Texten fastställd i feb 2012.
Rapport: Andreas Grahn