Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kävlinge kn, KÄVLINGE 35:11 KÄVLINGE GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1355-6.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄVLINGE GAMLA KYRKA (akt.)
Skåne
Kävlinge

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KÄVLINGE 35:11

6/26/15 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering för Kävlinge gamla kyrkoanläggning
Gamla kyrkan i Kävlinge ligger centralt i samhället, omgiven av en splittrad bebyggelse. Den spritputsade muren avgränsar kyrkogården från omgivningen, där spåren av den gamla bondbyn gått förlorade. Mot norr domineras intrycket av allén upp mot den högt belägna Korsbacka kyrka, vilket understryker förhållandet mellan den gamla och nya kyrkan. Kyrkorna, Gamla kyrkans förplats mot norr, de två skolbyggnaderna och kyrkparken med hembygdsmuseet utgör rester av det gamla sockencentrat och
bildar tillsammans ett grönt rum av religiös betydelse-, men också av socialt och...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport, en kulturhistorisk karakteristik och bedömning av Gamla kyrkan i
Kävlinge, Rönnebergs kontrakt, har upprättats av:
Karl Johan Kember (handläggare),
Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden
JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg, 042-14 92 30, www.jais.se
Inventeringsdatum: 2014-06-23
Färdigställd rapport: 2015-06-26