Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kävlinge kn, BARSEBÄCK 82:1 BARSEBÄCKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1380-003.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BARSEBÄCKS KYRKA (akt.)
Skåne
Kävlinge

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BARSEBÄCK 82:1

6/19/17 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering för Barsebäcks kyrkoanläggning
Barsebäcks kyrka ligger centralt i byn med kyrkan, prästgården, byahuset och skolan
samlade kring en gemensam plats, som kommer från tiden före skiftet. Från allmänningen
leder en allékantad väg till Barsebäcks gods. Detta rumsliga samband är en
viktig del för upplevelsen av miljön, och för att kunna förstå kopplingen mellan kyrka
och patronat. Kyrkan och godset bildar centralpunkter i byn och har båda ett stort
symbolvärde. I dessa miljöer finns betydande samhälls- och socialhistoriska värden.

Kyrkogården präglas av de stilideal, som växte fram från mitten av 1...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport, en kulturhistorisk karakteristik och bedömning av Barsebäcks kyrka,
Rönnebergs kontrakt, har upprättats av:
Karl Johan Kember (handläggare), Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig
avseende kulturvärden
JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg, 042-14 92 30, www.jais.se
Karakteriseringen har gjorts efter samråd med referensgrupp utsedd av Lunds stift.
Inventeringsdatum: 2014-09-05 Färdigställd rapport: 2017-06-19