Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Höganäs kn, LERBERGET 49:706 LERBERGETS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Väsby Lerberget HIO_1774.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LERBERGETS KYRKA (akt.)
Skåne
Höganäs

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

LERBERGET 49:706

11/18/14 Karaktäristik och bedömning

Kyrkans och församlingsgården i Lerberget är ett representativt exempel på ett skånskt förortsområde från 1980- och 1990-talen med influenser från modern nordisk tegelarkitektur. Formspråk, arkitekturelement har flera referenser till Arne Jakobsens arkitektur exempelvis känns de brutna och asymmetriska takfallen igen från i Søholm, Klampenborg. På närmare håll, i Skåne, finns många likheter med kyrkliga byggnader uppförda från 1960- och 1970-talen då tegelarkitekturen dominerade kyrkobyggandet i Skåne. En stark förankring till denna arkitektur finns i Lerbergets kyrka. Bland annat kan nämnas krematoriet och Sankt Olofs kapell på nor...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsdatum: 2014-10-16
Fältinventering: Kerstin Börjesson
Kulturhistorisk karakteristik och bedömning: Författare, efter samråd med referensgrupp
utsedd av Lunds stift
Rapportsammanställning och foto: Kerstin Börjesson
Granskning: Maria Sträng, Regionmuseet Kristianstad.