Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Helsingborg kn, KROKODILEN 12 SANKT OLOFS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kyrkan mot väster  2.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT OLOFS KYRKA (akt.)
Skåne
Helsingborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

KROKODILEN 12

12/4/15 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering för S:t Olofskyrkan
S:t Olofs kyrka ligger på Husensjö i östra Helsingborg. Kyrkan är en distriktskyrka och ligger vid en gata med trevånings flerfamiljshus från 1950-talet som är samtida med kyrkan. Området karaktäriseras även av villabebyggelse från 1900 till nutid.

Efterkrigstiden i Sverige innebar en kraftig ekonomisk tillväxt och ökad befolkning som flyttade till städerna från landsbygden. Nya stadsdelar byggdes i städerna och kulminerade med miljonprogrammet på 60-talet. Kyrkan är byggd i en tid av intensivt kyrkobyggande i Sverige. Från 1945 till 2000 byggdes 700 nya kyrkor i Sverige. De ky...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport, en kulturhistorisk karakteristik och bedömning av Sankt Olofs kyrka,
Helsingborgs kontrakt, har upprättats av:
Kristina Simonsson, Arkitekt SAR/MSA, (rapportförfattare, foto och inventering)
Karl Johan Kember (granskare),
Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden
JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg, 042-14 92 30, www.jais.se
Inventeringsdatum: 2015-08-17
Färdigställd rapport: 2015-12-04