Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, PASSADEN 2 BORGHOLMS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

elavi1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BORGHOLMS KYRKOGÅRD (akt.), SANKT ELAVI KAPELL (akt.)
Kalmar
Borgholm

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

PASSADEN 2

6/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning av enskilda områden

Kyrkogården anlagd 1879
Området utgör kyrkogårdens äldsta del. Det har genomgått flera stora förändringar. De köpta
gravplatsernas grusbelagda yta och omgärdningar har tagits bort. Området har såtts in med
gräs och gravvårdarna har placerats i ryggställda rader med häckar emellan. De
linjegravsområden som fanns är idag bort. Kvar finns flera äldre och speciella typer av
gravvårdar. Dessa vårdar har såväl stilhistoriska som hantverksmässiga värden. På många av
dem finns den dödes yrkestitel angiven vilket ger vårdarna ett person- och lokalhistoriskt
värde. Ett par gravplatser ha...

Läs mer i eget fönster

Magdalena Jonsson, Kalmar Läns museum, 2006.