Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nässjö kn, SKOGSKYRKOGÅRDEN 1 SKOGSKYRKOGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

Nässjöskogskyrkogårddamm.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKOGSKYRKOGÅRDEN (akt.)
Jönköping
Nässjö

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Begravningsplats

SKOGSKYRKOGÅRDEN 1

1/1/08 Karaktäristik och bedömning

Skogskyrkogården i Nässjö ritades av stadsarkitekten Vilhelm Ahlsén
och stod klar att tas i bruk sommaren 1947. Den anlades i flack
blandskogsterräng strax utanför den dåvarande gränsen för Nässjö
tätort. Anläggningen kompletterades år 1962 med ett kapellkrematorium
ritat av arkitekt Sven Ivar Lind. Kapellkrematoriet har
betydande arkitektoniska och byggnadshistoriska värden och är
skyddat i KML enligt särskilt beslut. Skogskyrkogården är långsträckt i formen, nästan rektangulär,
och traditionellt kvartersindelad efter en rutnätsplan. Gångsystemet
följer de räta linjerna i kvarteren. Omgärdningsmurarna med
gräsklädda vallar...

Läs mer i eget fönster

Anette Lindgren, Jönköpings läns museum, med representant från Länsstyrelsen.