Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, LILJEHOLMEN 2:3 ÖSTRA KAPELLET Ny sökning Tillbaka till sökning

östrakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA KAPELLET (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Begravningsplats

LILJEHOLMEN 2:3

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Område A
Området har mycket stora kulturhistoriska värden, främst genom
de många påkostade gravvårdarna av monumentalformat eller av
annan hög konstnärlig kvalitet. Till det höga kulturhistoriska värdet
hör även de många grusbäddarna samt omgärdningarna i form av
stenramar, järnstaket eller häckar. Till den förtätade atmosfären
bidrar även den varierade växtligheten med alléträd, sorgeträd och
buskar. Nordost om kapellet står en troligen månghundraårig ek.
Med tanke på hur sällsynt det idag är med grusgravar bör samtliga
grusbäddar i området bevaras. Detta gäller även de kvarvarande
grusgångarna. Förnyelse med nya gravvård...

Läs mer i eget fönster

Jonas Haas, Jönköpings läns museum, med representant från länsstyrelsen i Jönköpings län.