Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uddevalla kn, DALABERGSSKOLAN 1 DALABERGSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.3583.07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DALABERGSKYRKAN (akt.)
Västra Götaland
Uddevalla

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

DALABERGSSKOLAN 1

11/16/05 Karaktäristik och bedömning

DALABERGSKYRKAN är uppförd som stadsdelskyrka 1981, efter ritningar av Arne Nygård och Kjell Malmqvist, i samband med utbyggnaden av Uddevallas nodligaste stadsdelar. Kyrkobyggnaden är uppförd i direkt anslutning till ett stadsdelscentrum (Dalabergs centrum) och en skola. Kyrkan är en tidstypisk stadsdelskyrka, med kyrka och församlingshem sammanbyggda.

Materialmässigt ansluter kyrkan med sina fasader i rött tegel helt till omkringliggande bebyggelse. Särskild karaktärisering av just kyrkans anläggning är egentligen inte möjlig att göra, eftersom denna är helt integrerad i stadsdelscentrum. Kyrkobyggnaden utgör ändå ett särpräglat ...

Läs mer i eget fönster

Andreas Hansen, Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Ingemar Birgersson, Göteborgs stift; Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län