Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mölndal kn, JÄRNEKEN 1 STENSJÖKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1131.04

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STENSJÖKYRKAN (akt.)
Västra Götaland
Mölndal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

JÄRNEKEN 1

11/21/05 Karaktäristik och bedömning

STENSJÖKYRKAN är en stadsdelskyrka i Mölndal, uppförd 1973 på ny kyrkplats, efter ritningar av Nygård och Malmqvist arkitekter. Kyrkobyggnaden ligger med en sluten, lång tegelvägg mot Gunnebovägen och är omgiven av villabebyggelse samt ett daghem åt nordost.

Kyrkotomten har en enkel utformning, med gräsytor och enstaka träd. Entrépartiet upp mot den lilla förgården framför ingången är särskilt markerat.

Sofia Larsson, Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län