Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlsborg kn, SVANVIK 3:132 TACKSÄGELSEKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. 03/256:05

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TACKSÄGELSEKYRKAN (akt.)
Västra Götaland
Karlsborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SVANVIK 3:132

3/18/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Tacksägelsekyrkan är belägen i den norra utkanten av Karlsborg, "Norra skogen".
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården har karaktär av skogskyrkogård med öppen klockstapel och minneslund. Kyrkan är belägen i den norra änden där tallskog tar vid.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Kyrkan från 1984 är ett gott exempel på Rolf Berghs postmoderna "ljusarkitektur". Tegelmurarna ger associationer till medeltid men formen är närmast postmodern med den höga femsidiga kyrkan och ett lägre bårhus med sakristia och vapenhus utstickande i vinkel mot en pergola. Kyrkans interiör präglas av omålad furu i plywood och limträ. H...

Läs mer i eget fönster

Inga-Kajsa Christensson, Skara stift.
Robin Gullbrandsson, Skara stift.
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum.