Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gullspång kn, NORRA BACKA 1:43 M.FL. SÖDRA RÅDA NYA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Södra Råda, anl, negnr 04-328-20.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDRA RÅDA NYA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Gullspång

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

NORRA BACKA 1:43

NORRA BACKA 1:29

9/13/06 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Södra Råda kyrka i nordligaste Västergötland är högt belägen på ny kyrkplats i odlingslandskapet mellan Vänern och sjön Skagern. I kyrkbyn finns en bygdegård och ett missionshus och strax utanför ligger Södra Råda gamla kyrkplats.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården omges i väster och i söder av en kallmur och en låg häck. Runt kyrkogården, som utvidgades i norr 1973, växer bitvis en trädrad. Ingångarna utgörs av smidesgrindar mellan stenstolpar. I anläggningen ingår grusgångar, enstaka gravvårdar med stenram eller järnstaket och grusade ytor samt ett bårhus från 1956.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Kyrkan u...

Läs mer i eget fönster

Thomas Engel, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Ann-Katrin Larsson, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum
Inga Kajsa Christensson, Skara stift