Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ale kn, NOL 3:98 NOLS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B956_132.20b

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NOLS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Ale

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Frikyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

NOL 3:98

2/22/06 Karaktäristik och bedömning

NOLS KYRKA ligger mitt i ett bostadsområde vid en återvändsgata i centrala Nol, strax öster om riksväg 45. Kyrkans träarkitektur ansluter väl till de omgivande bostadshusen. Kyrkotomten är trädgårdsliknande, hägnad av trästaket, med gräsmattor och buskar invid byggnaden.

Kyrkan uppfördes 1987 på missionshusets gamla tomt med det gamla missionshuset som stomme. Arkitekten var Kjell Malmqvist för Arkitektkontoret Arne Nygårds AB. Kyrkan rymmer ett sammanhållet komplex med kyrkorum, församlingslokaler och pastorsexpedition, vilket är typiskt för kyrkoanläggningar från 1900-talets andra hälft. Kyrkan är av typen där exteriören har en u...

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson, Karin Lundberg och Maria Mellgren (Regionmuseum Västra Götaland), Matilda Dahlquist (Göteborgs stift), Agnes Kempe (Länsstyrelsen Västra Götaland).