Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stenungsund kn, STENUNG 3:72 STENUNGSUNDS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1254.37

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STENUNGSUNDS KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Stenungsund

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

STENUNG 3:72

11/21/05 Karaktäristik och bedömning

STENUNGSUNDS KAPELL uppfördes 1924-25 på ny kyrkplats, efter ritningar av Sven Wedenmark. Kyrkan ligger på en bergshöjd med vid utsikt över omgivningarna, och kapellet är därmed också väl synligt i det omgivande innerfjordslandskapet.

Någon egentlig kyrkotomt är inte anordnad, utan kapellet är direkt placerat på hälleberget. Förutom en parkeringsyta en bit därifrån, samt en träramp på sydsidan, finns inga anordningar, planteringar etc, vilket låter berghällar och låg vegetation komma fram och bilda omgivning till kapellet. Tillsammans med den utsikt man har från platsen, framförallt åt de västliga väderstrecken, är detta det karak...

Läs mer i eget fönster

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län