Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, RYSTADS-TUNA 1:1 M.FL. TUNA KUNGSGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TUNA KUNGSGÅRD (akt.)
Östergötland
Linköping

Slott och herrgård - Kungsgård

Slott och herrgård - Kungsgård

RYSTADS-TUNA 1:1

RYSTADS-TUNA 1:39

9/19/16 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Tuna kungsgård representerar en viktig del av det statliga kulturarvet genom sin historia som kungsgård. Kungsgårdarna har haft en central roll i den svenska historien och Tuna utgör därmed ett exempel på kronans jordinnehav under historien. Idag återstår endast ett mindre antal kungsgårdar i statlig ägo.
Tuna kungsgård har sedan medeltiden, med växlingar av ägarskap mellan kungen själv och honom närstående, varit en del av centralmaktens gårdsinnehav. Såväl fastighet som landskapsstruktur med inägor och beteshagar uppvisar, trots en alltmer utvecklad jordbruksdrift, en hög grad av kontinuitet. Gårdscentrums på medeltiden noggrant ...

Läs mer i eget fönster

Autenticitet, äkthet
Kontinuitetsvärde
Pedagogiskt värde, tydlighet

Riksantikvarieämbetet