Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Töreboda kn, ÄLGARÅS 11:1 ÄLGARÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Älgarås kyrka, anl.bild, negnr 04-344-15.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÄLGARÅS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Töreboda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ÄLGARÅS 11:1

9/13/06 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN -Älgarås kyrka ligger på en ås i en uppodlad del av den i övrigt skogrika socknen. Kyrkan markerar, tillsammans med angränsande prästgård, ett medeltida byläge söder om Älgarås stationssamhälle.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkan ligger i nordöstra delen av en vidsträckt kyrkogård, som omges av en trädrad och en kallmur. I anläggningen ingår grusgångar och smidesgrindar mellan stenstolpar. Sydöst om kyrkan finns ett sockenmagasin från 1786. Kyrkogården har i söder utvidgats i flera etapper från 1823. En ceremoniplats med stenaltare från 1952 fungerar sedan 1995 som minneslund.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - De...

Läs mer i eget fönster

Thomas Engel, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Ann-Katrin Larsson, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum
Inga Kajsa Christensson, Skara stift