Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mark kn, ÖXNEVALLA KYRKA 1:1 ÖXNEVALLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_121.25b

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖXNEVALLA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mark

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Rekreation och turism - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖXNEVALLA KYRKA 1:1

12/6/05 Karaktäristik och bedömning

ÖXNEVALLA KYRKA ligger i sydvästra delen av Viskans dalgång, en dryg halvmil från Hallandsgränsen. Kyrkan är belägen i östra delen av Öxnevalla samhälle, på en grusås som avgränsar Istorpsslätten mot nordost. Församlingshemmet (1989) är beläget söder om kyrkan. Kyrkogården inhägnas av kallmurade stenmurar med smidesgrindar, kantad av en gles trädkrans. Nordväst om kyrkan finns ett vitputsat bårhus i sten, troligen uppfört under första hälften av 1800-talet.

Kyrkan uppfördes 1825-28 på samma plats som en tidigare kyrka, som ödelades av brand. Den första stenkyrkan på platsen uppfördes 1615 och ombyggdes radikalt 1772 och fick ett to...

Läs mer i eget fönster

Karin Lundberg och Maria Mellgren (Regionmuseum Västra Götaland), Matilda Dahlquist (Göteborgs stift), Agnes Kempe (Länsstyrelsen Västra Götaland).