Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, LORENSBERG 40:1 M.FL. KV RYDBOHOLM Ny sökning Tillbaka till sökning

7974_Kv_Rydboholm_SRLN_2007_10_04 032

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV RYDBOHOLM (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

LORENSBERG 40:1

LORENSBERG 40:2

6/8/98 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

"Kv Rydboholm är ett ypperligt och välbevarat exempel på 1890-talets polykroma tegelarkitektur med centrum i nordligaste Tyskland och Sydskandinavien. Kv Rydboholm visar den ambition och kapacitet som vid denna tid fanns hos byggmästare med ackumulerat kapital från ett årtiondes spekulation i nybyggnad av landshövdingehus i Göteborgs arbetarförstäder. Exteriören och vissa särskilt bevarade interiörer belyser tidens borgerliga arkitekturideal, bostadsförhållanden och privatumgänge"

KÄLLA: Staffan Sedenmalms "Byggnadsminnesförklaring av fastigheterna Lorensberg 40:1 och 40:2 (kv Rydboholm), Vasaplatsen 2-Götabergsgatan 1, Göteborg" ...

Läs mer i eget fönster

Arkitektoniskt värde
Arkitekturhistoriskt värde
Socialhistoriskt värde

Staffan Sedenmalm, motiveringstext från Staffan Sedenmalms "Byggnadsminnesförklaring av fastigheterna Lorensberg 40:1 och 40:2 (kv Rydboholm), Vasaplatsen 2-Götabergsgatan 1, Göteborg" Länsstyrelsen Västra Götaland, Beslut 1998-06-08, DNR 221-33-98.

6/8/98 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Göteborg utgör den nordligaste utposten på Sveriges västkust för 1890-talets polykroma tegelarkitektur med centrum i nordligaste Tyskland och Sydskandinavien. Kv. Rydboholm är ett ypperligt och välbevarat exempel på detta byggnadssätt och visar dessutom den ambition och kapacitet som vid dennatid fanns hos byggmästare med ackumulerat kapital från ett årtiondes spekulation i nybyggnad av landshövdinehus i Göteborgs arbetarförstäder. Exteriören och vissa särskilt välbevarade interiörer belyser tidens borgerliga arkitekturideal, bostadsförhållanden och privatumgänge.

Arkitekturhistoriskt värde

Länsstyrelsen i Västra Götaland