Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderköping kn, BOSTEBO 5:7 BOSTEBO 5:7. SANKTA ANNA GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sankta Anna gamla kyrka, 30

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BOSTEBO 5:7. SANKTA ANNA GAMLA KYRKA (akt.)
Östergötland
Söderköping

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

BOSTEBO 5:7

10/3/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Sankt Anna kyrka och kyrkogård utgör en kulturhistoriskt värdefull kyrkomiljö.

Kyrkobyggnaden
Sankt Anna gamla kyrka är ett typiskt exempel på hur de små medeltida kyrkorna övergavs i samband med att nya kyrkor uppfördes under 1700-1800-talen på en annan plats i socknen. Kyrkans medeltida byggnadshistoria är inte helt klarlagd, men delar av det medeltida murverket finns bevarat samt korets stjärnvalv och troligen även dess kalkstensgolv. Kyrkan präglas i sin helhet av det iordningsställande som skedde under 1960- och 70 talen.

Sammanfattning
" Kyrkans medeltida murverk samt kortakets stjärnvalv utgör värd...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita Löfgren Ek och Jessica Åkeson Östergötlands länsmuseum och 1:e antikvarie Jonna Stewenius Länsstyrelsen Östergötlands län