Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, VÅRDSBERG 10:1 VÅRDSBERGS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

NF2006/91

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÅRDSBERGS KYRKOGÅRD (akt.), VÅRDSBERGS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÅRDSBERG 10:1

1/1/05 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Vårdsbergs kyrkogård är en medelstor landsbygdskyrkogård helt präglad av sina
mycket speciella topografiska förhållanden. Dessa accentueras i kyrkogårdens södra del,
där gravvårdarna i kyrkogårdens tidigare allmänna linje ligger på terrasser mot söder
och längst i öster där minneslunden och den nya kyrkogården dramatiskt utnyttjar
höjdskillnaden och utsikten mot öster. Båda dessa karaktärer bidrar starkt till
kyrkogårdens kulturhistoriska värden.

I norr är avståndet mellan kyrkan och kyrkogårdsmuren mycket litet vilket är ett
ursprungligt drag som kyrkogården delar med flera andra mycket tidiga ky...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Olle Hörfors, Östergötlands länsmuseum
2005.