Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, TJUREDA 13:1 TJUREDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Tjuredakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TJUREDA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TJUREDA 13:1

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kvarter I
Kvarter I har en heterogen karaktär med gravvårdar från flera tidsåldrar vilket gör det mindre känsligt
för nytillskott. Några av kvarterets gravvårdar utmärker sig extra och bör bevaras för att upprätthålla
kvarterets karaktär. Exempel på detta utgör familjen Gyllensvärds monumentala familjevård liksom ett
antal äldre högresta gravstenar vilka genom sina hantverksmässiga, konsthistoriska och lokalhistoriska
värden är kulturhistoriskt intressanta. De gravvårdar som anger den dödes yrkestitel förtäljer om invånarna
i socknen och de näringar och yrken som funnits. I möjligaste mån bör dessa stenar bevaras sedan
gravrä...

Läs mer i eget fönster

David Fuchs, Smålands museum.