Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Helsingborg kn, REGEMENTSKALKEN 2 ALLHELGONAKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Kyrkan från sydväst.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALLHELGONAKYRKAN (akt.)
Skåne
Helsingborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

REGEMENTSKALKEN 2

12/4/15 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering för Allhelgonakyrkans kyrkoanläggning
Allhelgonakyrkan ligger nära kusten vid en gata omgiven av bostadshus från mitten av 1900-talet. En bit norr om kyrkotomten ligger kyrkogård och prästgård. Anläggningen är stor och innehåller både kyrka, församlingslokaler och arbetsrum. Den byggdes som församlingshus, men har med Råås expansion och med tillbyggnaderna blivit församlingens samlingspunkt.
Kyrkan invigdes 1928, ritad av Oscar Persson, och byggdes till 1961, ritad av Arnold Salomon-Sörensen.

Både de äldre och yngre byggnaderna karaktäriseras av det mörka hårdbrända Helsingborgsteglet. Kyrkan oc...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport, en kulturhistorisk karakteristik och bedömning av Allhelgonakyrkan,
Helsingborgs kontrakt, har upprättats av:
Kristina Simonsson, Arkitekt SAR/MSA, (rapportförfattare, foto och inventering)
Karl Johan Kember (granskare),
Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden
JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg, 042-14 92 30, www.jais.se
Inventeringsdatum: 2015-09-07
Färdigställd rapport: 2015-12-04