Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Helsingborg kn, MÖRARP 17:1 MÖRARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1679-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MÖRARPS KYRKA (akt.)
Skåne
Helsingborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MÖRARP 17:1

12/7/15 Karaktäristik och bedömning

Karaktärisering
Mörarp är utpekat som särskilt värdefull kulturmiljö av Länsstyrelsen i Skåne. Mörarps samhälle
består av en varierad bebyggelse från olika tidsperioder och kyrkan och kyrkogården är en del
av dess välbevarade sockencentrum. Den stora kyrkogården har utvidgats till sin nuvarande
storlek i flera omgångar. De höga barrträden och grästäckta ytorna ger kyrkogården en viss
parkkaraktär. Kyrkans medeltida utsträckning är bevarad men tillägg i form av senare
muröppningar, listverk, trappgavlar och tornets ombyggnad är stora förändringar till exteriören.
De synliga sandstensdetaljerna är viktiga för förståelsen av kyr...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsdatum: 2014-03-20
Fältinventering: Kerstin Börjesson
Kulturhistorisk karakteristik och bedömning: Författare, efter samråd med referensgrupp
utsedd av Lunds stift
Rapportsammanställning och foto: Kerstin Börjesson, Regionmuseet Kristianstad
Granskning: Linn Ljunggren, Regionmuseet Kristianstad.
Färdigställd: 2015-12-07