Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gislaved kn, HESTRA 4:1 SÖDRA HESTRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Shestrakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDRA HESTRA KYRKA (akt.)
Jönköping
Gislaved

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HESTRA 4:1

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kvarter A – C och G
Kvarter A – C och G har till följd av det sena 1900-talets rationaliserade
skötsel en övervägande efterkrigstida karaktär med rader av låga
vårdar i sammanhängande gräsmatta. Det kulturhistoriska värdet
ligger i enskilda vårdar. De äldre vårdar som står kvar på ursprunglig
plats ger en dynamik och ett historiskt djup åt kvarteren. Flera av
dem har konstnärliga kvaliteter. Den enda bevarade grusgraven är
närmast av pedagogiskt intressse. Titlar på vårdar speglar såväl det
gamla bondesamhället som framväxten av stationssamhället Broaryd.
Många av de sekundärt uppställda vårdarna vid kyrkogårdsmuren
besitt...

Läs mer i eget fönster

Robin Gullbrandsson, Jönköpings läns museum, med representant från länsstyrelsen i Jönköpings län.