Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gislaved kn, FURUGÅRDEN 1 GYLLENFORS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

gyllenforskkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GYLLENFORS KAPELL (akt.)
Jönköping
Gislaved

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Begravningsplats

FURUGÅRDEN 1

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kyrkogårdens gamla del har en stram och symmetrisk uppbyggnad
som kontrasterar mot de utsparade tallarna och den angränsande
barrskogen. Detta är tidstypiskt och visar en sammansmältning
av det sena 1800-talets parkideal och 1900-talets skogskyrkogård.
Tidigare var kontrastverkan tydligare genom häckinramade familjegravar
längs gångarna. Nu står gravstenarna helt i gräsmatta, varför
de med sin typiska låga profi l bidrager till en efterkrigstida prägel.
Det kulturhistoriska värdet ligger i de övergripande strukturerna och
enstaka vårdar av konst- eller lokalhistoriskt intresse. De få titlarna
speglar det kring industrin upp...

Läs mer i eget fönster

Robin Gullbrandsson, Jönköpings läns museum, med representant från länsstyrelsen i Jönköpings län.