Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Båstad kn, HOV 8:1 HOVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1857-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOVS KYRKA (akt.)
Skåne
Båstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HOV 8:1

11/14/16 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering för Hovs kyrkoanläggning
Hovs kyrka ligger osedvanligt vackert, högt placerad med vidunderlig utsikt över landskapet, havet och Hallands Väderö. På grund av sitt läge är kyrkan en populär bröllopskyrka. Historiens vingslag känns påtagligt när kyrkogården åt väster gränsar till ett gravfält från järnåldern. Kyrkan och fornlämningarna dominerar
landskapsbilden. Platsens värde kan också förstås genom att den ligger inom fyra riksintressen.

Stenmurar, grindar och trädkransar är betydelsefulla kringgärdningar runt kyrkogården. Kyrkogården äldre del är en blandning av stenar som står i gräs och singelg...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport, en kulturhistorisk karaktäristik och bedömning av Hovs kyrka,
Bjäre kontrakt, har upprättats av:
Kristina Simonsson, Arkitekt SAR/MSA (rapportförfattare, foto och inventering)
Karl Johan Kember (granskare),
Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden,
JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg, 042-14 92 30, www.jais.se
Inventeringsdatum: 2016-10-05 Färdigställd rapport: 2016-11-14