Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Trollhättan kn, OLIDAN 3:8 TROLLHÄTTANS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B960_019.1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TROLLHÄTTANS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Trollhättan

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

OLIDAN 3:8

5/16/03 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Trollhättans kyrka har en majestätisk och solitär placering på en långsmal bergsklippa i Göta Älv, omgiven av vatten, kraftanläggningar, slussar och skogsbranter.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkotomten är långsmal, med parkeringar på östra halvan och nära kyrkans västra sida skyddar ett smidesstaket från 1910-talet från bergsstupet ned till vattnet. En före detta likbod med nygotisk exteriör, sannolikt samtida med kyrkan, står i ett naturparti i sydväst. Kyrkans läge skilt från stadsbebyggelsen torde vara mycket ovanlig. Nya Trollhätte Kanalbolag var byggherrar, vilket ger ett samhällshistoriskt liksom teknik- och industrihi...

Läs mer i eget fönster

Karl-Arne Karlsson, Anni Bergström, Regionmuseum Västra Götaland; Tomas Engel, Länsstyrelsen Västra Götaland; Elisabeth Andersson, Skara stift