Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, SÖRÅKRE 5:1 ROGSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4057-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ROGSTA KYRKA (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

SÖRÅKRE 5:1

5/10/06 Karaktäristik och bedömning

Rogsta kyrka är en av länets bäst bevarade nyklassicistiska kyrkor som behållit sin ursprungliga karaktär både till exteriör som interiör. Byggnaden är genom sin placering på ett markant höjdläge väl synlig i bygden samt har även funktion som sjömärke. De putsade fasaderna har en genomarbetad arkitektur med ett återkommande rundbågemotiv som även finns på det ovanligt höga tornet. Kyrkorummet är stort och ljust med en markant absid dekorerad med vägg- och takmålningar av konstnären Albert Blombergsson. Den fasta inredningen är nästan uteslutande ursprunglig med bl a altaruppsats, altarbord, altarring, predikstol, läktare med barriär...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Daniel Olsson.
Ansvar kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Anna Lindgren och Daniel Olsson.
Rapportsammanställning: Daniel Olsson.
Länsmuseet Gävleborg