Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gävle kn, BRYNÄS 56:4 STAFFANS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

9119-8.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STAFFANS KYRKA (akt.)
Gävleborg
Gävle

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

BRYNÄS 56:4

8/14/08 Karaktäristik och bedömning

Staffans kyrka har en mycket välbevarad helhetskaraktär från byggnadsåren, såväl exteriört som interiört. Byggnaden är ett sent exempel på en stor kyrka i historiserande stil. Enligt arkitekten själv är den av medeltidstyp men med dagens ögon klassificeras den som en byggnad i nationalromantisk stil. Stilen är en historiserande mix där t.ex. långhusets takform erinrar om en barockkyrkas, tornet har klassicerande tendenser liksom predikstolen, medan altartavlan och krucifixet har medeltida förebilder. Dispositionen av byggnadskroppen är otraditionell med tornet i norr och utbyggnader i olika former och volymer. I Gävleborgs län finns...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Erika Åberg
Ansvar karaktäristik och bedömning: Erika Åberg och Anna Lindgren
Rapportsammanställning: Erika Åberg
Länsmuseet Gävleborg