Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bollnäs kn, HANEBO KYRKBY 32:1 HANEBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3963-19.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HANEBO KYRKA (akt.)
Gävleborg
Bollnäs

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HANEBO KYRKBY 32:1

4/11/07 Karaktäristik och bedömning

Hanebo kyrkas historia liknar den hos många andra, ombyggnader har skett vid flera olika tillfällen och utseendet har förändrats med dessa. Med 1951-56-års renovering togs beslutet att låta dessa förändringar visa sig i kyrkan. Detta medförde ett brokigt uttryck där en mängd tidsskikt och stilar finns redovisade. Kyrkans karaktär utgörs av just denna brokighet. Utvändigt visar sig de tre stora ombyggnaderna i tornet, långhuset respektive korsarmarna, koret och sakristian. Invändigt visar sig dessutom 1902- och 1956-års renoveringar tydligt i den fasta inredningen. Kyrkogården redovisar liksom kyrkan på ett tydligt sätt de olika etap...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Martin Åhrén
Ansvar för kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Martin Åhrén och Erika Englund
Rapportsammanställning: Martin Åhrén
Länsmuseet Gävleborg