Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, SANDHULTS-RYDET 1:149 SANDAREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_020.1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANDAREDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

SANDHULTS-RYDET 1:149

3/20/03 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Sandareds kyrka ligger i ett litet småskaligt industrisamhälle som numera är en förort till Borås. Kyrkan avgränsas av ett nybyggt småhusområde, järnvägen, villor och en slänt ned till en bäck med promenadstråk. En prästbostad gränsar till kyrkotomten.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Anläggningen är ohägnad och trädgårdsliknande med ymniga buskplanteringar kring församlingshemmets entré. Höga björkar står i en rad i söder och enstaka vid tomtkanterna. En välbevarad, samtida klockstapel med modern och karaktärsfull utformning står vid kyrkan.

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Anläggningen invigdes 1960 och består av ...

Läs mer i eget fönster

Tomas M. Larsson, Lena Emanuelsson, Agnes Kempe, Länsstyrelsen Västra Götaland; Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland; Elisabeth Andersson, Skara Stift