Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, ARMBORSTET 5 M.FL. TRANDAREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_010.5b

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TRANDAREDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka utan kyrkotomt eller begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka utan kyrkotomt eller begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

TRANDARED 4:1

ARMBORSTET 5

3/13/03 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Trandareds kyrka inryms i ett flerbostadshus i en stadsdel i Borås från 1950-talet, som är tidstypiskt utformad utifrån grannskapsidealet med karaktärsfulla lamellhus. I miljön finns ett mindre butikscentrum, kommundelskontoret och på en trädklädd höjd bakom kvarteret en klockstapel från 1960.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Lamellhuset som Trandareds kyrka inryms i byggdes 1959 och har fyra våningar, horisontalt uppdelat med djupa balkonger längs hela fasaden och flerfärgad, putsad fasad. Kyrkan är sammanbyggd med församlingslokaler på bottenplan i 1 ½ våning. Kyrkokomplexets fasad urskiljer sig tydligt i exteriören genom att vä...

Läs mer i eget fönster

Tomas M. Larsson, Lena Emanuelsson, Agnes Kempe, Länsstyrelsen Västra Götaland; Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland; Elisabeth Andersson, Skara Stift