Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, BISKOPSMÖSSAN 4 SJÖBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sjöbo Kyrkan 1962 Fasad öster.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SJÖBO KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

BISKOPSMÖSSAN 4

4/22/13 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Blått

Kyrkan är en treskeppig, modernistisk kyrka byggd 1962, ritad av Holger Jensen, en dansk arkitekt. Kyrkan är den enda moderna kyrkan i Ås kontrakt utan samtida församlingshem. Runt en atriumgård utanför det ena sidoskeppets glasade fasad grupperas sakristia och väntrum med biutrymmen. Atriumgård torde vara ovanligt för kyrkor, om än vanligt för profan bebyggelse vid tiden. Att kyrkorummet markeras med ett brant takfall är inte ovanligt, men de två grunda sidoskeppen och exteriörens kors över gavlarnas hela höjd, samt de små gluggarna som perforerar ena gaveln, ger den en helt individuell prägel. Därtill löper kalkstensmurar på båda ...

Läs mer i eget fönster

Projektgruppen Moderna Monument

3/20/03 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Sjöbo kyrka står på en liten höjd längs trafikleden i en stadsdel i Borås som uppfördes i huvudsak 1956-62 med grannskapsenheter som ideal. Kyrkan förlades i närheten av dess torg. I kyrkomiljön ingår ett församlingshem från 1981 och ett daghem i en stor träbyggnad som uppfördes 1936 av virke från den gamla prästgården vid Caroli kyrka i centrala staden. Byggnaden tjänstgjorde som gudstjänstlokal före kyrkans uppförande och därefter som församlingshem till 1981.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkotomten är liten och täcks av anspråkslös naturmark med blommande gräsbackar, berg i dagen och spridda träd som björk och ek, trappa...

Läs mer i eget fönster

Tomas M. Larsson, Lena Emanuelsson, Agnes Kempe, Länsstyrelsen Västra Götaland; Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland; Elisabeth Andersson, Skara Stift