Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Askersund kn, OLSHAMMAR 6:14 BIRGITTAKYRKAN, OLSHAMMAR Ny sökning Tillbaka till sökning

3186-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BIRGITTAKYRKAN, OLSHAMMAR (akt.), BIRGITTAKYRKAN (OLSHAMMARS KYRKA) (akt.)
Örebro
Askersund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

OLSHAMMAR 6:14

5/13/03 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN – Birgittakyrkan är belägen i utkanten av Olshammars tätort, i nära anslutning till munksjös sulfatfabrik. Närmast kyrkan ligger Olshammarsgården, en gul putsad herrgårdsbyggnad med tillhörande flygel från tidigt 1800-tal. Olshammarsgården ägdes av Verner von Heidenstams morfar och det var här han tillbringade sina barndomssomrar. Söder om kyrkan finns den s k Birgittastugan, en reveterad timmerstuga från 1700-talet.

KYRKOANLÄGGNINGEN – Kyrkan har ingen tydligt avgränsad kyrkotomt. Marken omkring kyrkobyggnaden är gräsbevuxen och framför kyrkan är en grusad gårdsplan tillhörande Olshammarsgården. Kyrkans begravningspl...

Läs mer i eget fönster

Anneli Borg, Strängnäs stift
Lotta Eriksson, Strängnäs stift
Estrid Esbjörnson, Örebro läns museum