Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Årjäng kn, BJÄRN 1:59 M.FL. KARLANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 193:2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KARLANDA KYRKA (akt.)
Värmland
Årjäng

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BJÄRN 1:59

BJÄRN 1:50

BJÄRN 1:48

1/21/03 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
KARLANDA 1770-tals KYRKA med tvåvånig lanternin på västtornet och skifferklätt sadeltak, är ett bra exempel på en nyklassicistisk kyrka. Interiören karakteriseras av den fasta inredningen från 1700-talet liksom av 1960-talets restaurering under ledning av arkitekt Einar Lundberg, då syftet var att anpassa kyrkorummet till inredning och inventarier från 1700-talet. Från omdaningen på 1860-talet märks fortfarande bänkar samt balusterdockor i altarring och bänkskrank. Av de sena 1900-talets arbeten under Jerk Altons ledning, märks särskilt den tillbyggda läktaren med läktarunderbyggnader och...

Läs mer i eget fönster

Maria Linder och Lena Magnusson från Värmlands Museum, Lars Bergström från Regionmuseum Västra Götaland, Annalena Nordström från Länsstyrelsen i Värmland, Thomas Engel från Länsstyrelsen i Västra Götaland och Inge Bredin från Karlstads stift.