Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, HULTABACKE 1 HULTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_009.7

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HULTA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka utan kyrkotomt eller begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka utan kyrkotomt eller begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

HULTABACKE 1

3/20/03 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Hulta kyrka är stadsdelskyrka i ett område som huvudsakligen uppfördes under 1960-talet. Närmast kyrkan finns dock något äldre, låga flerbostadshus i lameller och en hög bergsknalle.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkan med vidbyggt församlingshem och klockstapeln har provisoriskt bygglov eftersom anläggningen var tänkt som tillfällig. Tomten är därför enkelt utformad.

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Kyrkan tillhör en liten kyrkogrupp i Sverige av flyttbara vandringskyrkor. Arkitekter var Torsten Hansson och Per Persson och konstruktörer var Öresjös sektionshus AB i Småland. Kyrkan består av fabrikstillverkade e...

Läs mer i eget fönster

Tomas M. Larsson, Lena Emanuelsson, Agnes Kempe, Länsstyrelsen Västra Götaland; Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland; Elisabeth Andersson, Skara Stift